Hoogeloon, Hoofdstraat 68 Protestantse Kerk    Hoogeloon - Eersel Eersel, Markt 38

Welkom

Geschiedenis

Agenda

Activiteiten

Kerkdienstenrooster

Bloemen

Bloemschikken

kerkblad

Kerkdiensten Audio

Contact opnemen

Preken

Diaconie

Visie en beleid

Kerkverhuur

Zaalverhuur

ANBI gegevens

Info van Bergeijk

Info van Bladel

Gemeenten Regio

Links

   

 

Zoeken met Google:

 

ZWO project van Open House Ramle


ZWO project 2012 t/m Augustus 2014

THE OPEN HOUSE OF RAMLE

Het Open Huis in de Israëlische stad Ramle werd opgericht in 1991. Het huis is gebouwd en bewoond door een Arabische familie die er in 1948 uit verdreven werd. De uit Bulgarije afkomstige familie Ashkenazi werden de nieuwe bewoners. Dochter Dahlia erft het. Met Bashir, zoon van de vroegere Arabische bewoners, waarmee een goede relatie is ontstaan, wordt besloten het huis te gebruiken voor de plaatselijke bevolking met name voor de vorming van Arabische kinderen. Het moet ook een ontmoetingsplaats worden voor Joden en Arabieren. Door gezamenlijke activiteiten zou de negatieve beeldvorming over en weer moeten verdwijnen. (het boek de Citroenboom (Sandy Tolan) gaat over deze geschiedenis).

Het Open Huis stelt zich de volgende doelen:

* Het realiseren van opvoedkundige en sociale mogelijkheden voor Arabische kinderen en hun families (Moslim en Christen), zoals de kleuterschool. De programma’s zijn gericht op het versterken van zelfvertrouwen van Arabische kinderen die hun plaats moeten vinden in de samenleving. Het gaat hier vooral om educatie en sociale ontwikkeling. Kinderen zijn ook gewoon jong: spelen, zingen, kijken naar video’s waarin zowel Arabisch als Hebreeuws wordt gesproken, vieren elkaars verjaardagen en gezamenlijke religieuze feestdagen

* Fungeren als centrum van ontmoeting en bijdragen aan begrip, vriendschap en verzoening d.m.v. workshops, zomer/vredeskampen voor kinderen en middelbare scholieren. Ontmoetingsweken voor en door Arabische en Joodse ouders en hun gezinnen.
Het project wordt niet gesubsidieerd en is afhankelijk van giften

Hier volgen enige activiteiten van de jaren 2012/2013
“The Journey”, een project met 41 jonge Israëlische Palestijnen en Joden (15 tot 17 jaar) om zich open te stellen voor de ervaringen en geschiedenissen van “De Ander”.
Inspirerend Vredeszomerkamp met Joodse en Arabische kinderen (5 tot 12 jaar). Kinderen uit verschillende plaatsen kampeerden samen drie weken en hadden spannende activiteiten en dagtochtjes.

Versterken van de bewustwording van Arabische vrouwen zowel in de eigen gemeenschap als in de samenleving als geheel.

Een cursus voor vrouwen uit de drie geloofsgemeenschappen met Abraham als aartsvader.

Een weekend in Nes Ammim met “Peace through Commerce” voor vrouwelijke ondernemers.

Training voor Arabische en Joodse jongeren van 15 tot 17 jaar. Zij leren hoe junior raadgever te worden en jonge mensen te begeleiden. De meeste van deze leerlingen van middelbare scholen waren vrijwilliger in het zomerkamp.

“The Olive Tree Art Project” met de Hebreeuwse school Obek en de Arabische school Terra Santa. De twee scholen maakten olijfboom sculpturen voor elkaar die werden uitgewisseld met zelfgemaakte vredesverklaringen en liederen.


Er is de wens om een tweetalige kleuterschool te stichten voor zowel Palestijnse als Joodse kinderen.
Conferenties, publicaties, radio interviews, open brieven en het bezoek van groepen uit Israel en het buitenland.


Dus…. Open House of Ramle fungeert nog steeds als centrum van ontmoeting en draagt bij aan begrip, vriendschap en verzoening! Zie ook www.friendsofopenhouse.co.il