Inhoud

VOORPAGINA
Kerk te zijn in deze Tijd
Hoofdstuk I:  Zoeken wij de Mensen?
  WAAR MOET DAT HEEN?
  BONJOUR TRISTESSE
  NIET MEER SOUVEREIN IN ONZE EIGEN KRING
  ONZE KERK, DAT IS DE GEMEENTE
Hoofdstuk II:  Een Belijdende Kerk
  WAT HEBBEN WE BINNEN DE KERK TE ZOEKEN?
  DE BINDENDE FACTOR
Hoofdstuk III:  Werk aan de Winkel
  DE AMBTEN EN DE GEMEENTE
  PASTORAAT EN DIAKONAAT
  PARTICIPATIE, TOERUSTING EN VORMING
  WIE EEN TOEKOMST HEEFT HEEFT JEUGD.
  DE KERKDIENST EN DE EREDIENST
  MEEDOEN IN DE LITURGIE
Hoofdstuk IV:  KERK TE ZIJN IN DEZE TIJD