Previous Next


Kerk te zijn in deze Tijd


Deze toekomstvisie gaat over de vitaliteit van onze kerkelijke gemeente. Ze draagt ideeën aan om uit te werken in de Protestantse kerk van Hoogeloon/Eersel. Die zijn opgekomen uit de gemeente  bij gesprekken in een “Denktank” over dat thema.

In het eerste hoofdstuk stellen we vast dat de ontwikkelingen in de samenleving niet voorbijgaan aan de leden van de kerk. Zij worden er door uitgedaagd persoonlijk en als kerk mee te doen aan de discussie over geloof en ethiek in de geseculariseerde wereld rondom ons heen. De kerk heeft een eigen boodschap van hoop en vertrouwen. Die kan ook in onze tijd heel veel mensen inspireren. Maar zo’n boodschap zou wel verstaanbaar gebracht moeten worden om de mensen te kunnen bereiken die haar zouden willen horen.

Het tweede hoofdstuk onderzoekt wat de gemeenteleden bindt. De leden van een moderne kerk staan als individuele mensen in de samenleving. Vertrouwend op God en op diens liefde voor de wereld zoeken zij naar zingeving van hun eigen plaats daar in. Het bindt de mensen tot één kerk dat zij dit samen, als een gemeente, kunnen belijden.

Het derde hoofdstuk gaat in op de organisatie van de kerk en van de gemeente, de kerkdiensten en het kerkewerk. De zondagse kerkdienst is een knooppunt van veel vitale activiteiten. Ze houdt ons als één gemeente bij elkaar. De liturgische opzet van die diensten maakt, ook voor ons zelf, veel dingen duidelijk over de gemeente.

Het gemeenteleven krijgt handen en voeten door de gestructureerde inzet van mensen: in werkgroepen, commissies of individueel. De jeugdige generatie zullen we concreter en gestructureerder moeten benaderen, met duidelijke doelstellingen en met op specifieke leeftijdsgroepen toegesneden methoden. De diaconale zorg moet sterker proberen in te spelen op actuele noden binnen onze eigen gemeenschap.

Tenslotte worden concrete uitwerkingen van dit soort ideeën geïnventariseerd. De vitaliteit in onze gemeente kan worden gestimuleerd door op verschillende terreinen beleidskeuzes te maken die er bewust op gericht zijn om in Hoogeloon/Eersel kerk te zijn in deze tijd.


Previous Next