Hoogeloon, Hoofdstraat 68 Protestantse Kerk    Hoogeloon - Eersel Eersel, Markt 38

Welkom

Geschiedenis

Agenda

Activiteiten

Kerkdienstenrooster

Bloemen

Bloemschikken

kerkblad

Kerkdiensten Audio

Contact opnemen

Preken

Diaconie

Visie en beleid

Kerkverhuur

Zaalverhuur

ANBI gegevens

Info van Bergeijk

Info van Bladel

Gemeenten Regio

Links

   

 

Zoeken met Google:

 

Jubileum viering in Eersel op 15 september 2013

Voorganger Ds. J. Fijn van DraatOverdenking


I Kor. 1: 26 t/m 2: 9

Gemeente van Jezus Christus,
“Denk eens aan uw roeping, broeders en zusters’.
Een goed idee van Paulus.
Laten wij ons die roeping op dit jubileumfeest ons nog eens voor ogen halen.
‘Denk eens aan uw roeping, broeders en zusters’.
Paulus vult die roeping in met de wijsheid van God. Dat is de wijsheid die een gezicht en een naam heeft gekregen: Jezus Christus.
Die is dankzij God ónze wijsheid geworden.
Wat is dat dan voor wijsheid?
Een wijsheid die in de wereld zwak en onbeduidend is, zegt Paulus, maar in Gods visie een kracht.
Wat is dat voor wijsheid?
Grote woorden vallen als rechtvaardiging, heiliging en verlossing.
En: wie roeme roeme in de Here.
Het is een wijsheid die niet stoelt op kennis, intellectuele of esoterische (toen en nu bekend als de kennis van de upper ten).
Het is een wijsheid die -goed joods- stoelt op gedrag, handelen.
De wijsheid die JC heet en rechtvaardiging, heiliging en verlossing biedt.
De wijsheid die zwak en onbeduidend in de wereld is.....
Het is een wijsheid die heel het doen en laten van een mens, heel zijn wezen betreft.

En dan kan ik van alles en nog wat benoemen uit Jezus’ leven, bv. zijn concentratie op wat wezenlijk is; of zijn totale onafhankelijkheid van come-il-faut, wat men vindt/denkt, wánt politiek correct is; ik kan noemen zijn impliciete overgave aan mensen, aan hun nood en lijden en aan hun kwaadaardigheid.
Hij is dé wijsheid. Totale overgave en nederigheid, die een kracht Gods is, want niet passief en onderdanig.
Integendeel.
Ik ga nu niet al Jezus woorden en daden en handelingen na. Maar ik ga zijn leven dat door Paulus als kracht Gods en als Gods wijsheid wordt geschilderd vertalen met een paar voorbeelden die ik de afgelopen weken tegen kwam.
Waarbij m.i. de wijsheid Gods, zoals in Christus belichaamd tot uitdrukking komt.


Ds. M.L. King heeft 50 jaar geleden (in 1963) tijdens de grote manifestatie voor sociale gelijkheid in de de VS zijn beroemde speech gehouden: ‘I have a dream’.
Bij velen die het toen zagen, en naderhand en later er aan terug dachten, lopen de rillingen over de rug. Waarom?
Deze protestactie in hartje Washington verliep geweldloos!
Hoewel de gemoederen aardig verhit waren en het iedereen (de zwarte mensen het meest natuurlijk) tot hier zat.
Velen die er aan terug denken, krijgen ook kippenvel vanwege die 200.000 mensen die als één lichaam opgetild werden naar dat visioen: het knisperde en knetterde: Gods Geest!
En die van Korinthe! Toen ging het maar om een groepje van zo’n 200 personen. Ook zij niet aanzienlijk en van geringe komaf, heidenen zonder status, die Christus gingen volgen. Maar beademd door diezelfde wijsheid; een andere dan de sluwheid en handigheid van de machthebbers van deze wereld; een andere dan de gladde esoterische praatjes voor persoonlijk geluk door alle mogelijke wereldse counselors.
200.000 of 200 personen. Twee eeuwen of twee millennia. Het gaat om de wijsheid van God = JC.

“Pater Frans peinst er niet over zijn mensen in de steek te laten”, zo stond onlangs in Trouw. Deze pater leeft al een halve eeuw in de stad Homs in Syrië. Nadat zijn wijk werd belegerd is bijna iedereen om hem heen weggevlucht, maar de 75 jarige pater blijft. Zijn klooster is in puin geschoten, maar hij gaat rustig door met het verzorgen van tientallen ouderen en zwakkeren die niet konden vluchten. Christenen en moslims. Het maakt hem niet uit. Want het gaat hem om zijn christelijke opdracht: te dienen in naam van Christus. Er te zijn waar nodig is. Hij blijft.
Of hij nog in leven is, is zeer onzeker. Mocht hij gesneuveld zijn, gedood, bedolven onder het geweld, dan nog, denk ik: hij leeft in God!
Deze pater leeft vanuit de verborgen en geheime wijsheid van voor alle tijden, zoals Paulus dat zegt in zijn brief aan de Korientiërs. Hij leeft in een diepe verbondenheid met God en Jezus Christus, mysterieus, niet precies te vangen.
Het is een enorme kracht, een dienende en bevrijden kracht, voor anderen en jezelf. Het geheim van Gods wijsheid die Christus heet, de nederige, die ons lijden deelt, die onze zonden draagt en opheft naar God.

De voormalige dominee van de chique Haagse Kloosterkerk Pieter Lootsma is voor zichzelf begonnen, een loslopende dominee dus. Grappig genoeg vertelt hij in een interview dat de kerk in zijn ogen een belangrijke functie heeft.
Zij is een schatbewaarder van iets kostbaars (die goddelijke wijsheid).
Als de kerk zou wegvallen, wie geeft dan nog al die eeuwenoude bijbelverhalen door?
En wie belicht dan nog de maatschappij vanuit religieus christelijk, perspectief?
Wie vertegenwoordigt dan het tegenover van een louter pragmatische maatschappij?
Wie spreekt dan nog vanuit diepe menselijke waarden en kwetsbare ervaringen (dat is iets volstrekt anders dan de tegenwoordig opgeklopte emotionele hypes).
Het visioen hooghouden, daar is waar het verhaal van de bijbel toe uitnodigt.
Het toeleven naar dat visioen wil niet zeggen dat er gebroken moet worden met geschiedenis en traditie.
Het komt er op aan visioen en traditie bijeen te houden.
Alleen traditie betekent stolling en verstening. Wat ooit levend en levendig was, is later alleen maar imitatie, napraterij, een verroest stolsel.
Alleen visioen betekent vaag zweven, niet aarden in de realiteit van verleden en heden, gezever.

Slot: geworteld in ons fundament = JC, de gekruisigde en de opgewekte, gáán wij en nemen alle positieve ontdekkingen mee.
Al twee duizend jaar, al twee honderd jaar.
We gaan, getrokken door het visioen, waarmee God ons lokt; een nieuwe hemel en aarde. We gaan in de kracht van de HG.

amen