Hoogeloon, Hoofdstraat 68 Protestantse Kerk    Hoogeloon - Eersel Eersel, Markt 38

Welkom

Geschiedenis

Agenda

Activiteiten

Kerkdienstenrooster

Bloemen

Bloemschikken

Kerkblad

Kerkdiensten Audio

Contact opnemen

Preken

Diaconie

Visie en beleid

Kerkverhuur

Zaalverhuur

ANBI gegevens

Privacy verklaring

Info van Bergeijk

Info van Bladel

Gemeenten Regio

Links

   

 

Zoeken met Google:

 

Geschiedenis

 

"Kerkgebouw Hoogeloon"

"Kerkgebouw Eersel"

 

 

Hoogeloon

De Protestantse kerk in Hoogeloon is van 1821. Vanaf de vrede van Munster in 1648, einde van de tachtigjarige oorlog, was Brabant een Generaliteitsland dat toebehoorde aan de Republiek der Zeven Provinciën. Het hervormde geloof was in dit gebied de enige toegestane godsdienst. De van oorsprong katholieke kerken kwamen in handen van de hervormden en de katholieken weken voor hun geloofsuitoefening uit naar schuurkerken.

Aan deze situatie kwam in 1795 een einde toen de Fransen ons land binnenvielen en de Bataafse Republiek ontstond. Onder Lodewijk Napoleon werden de kerken per 1 januari 1800 teruggegeven aan de katholieken maar tegelijkertijd zorgde hij ervoor dat er voor de protestanten voldoende nieuwe kerken werden gebouwd.

Op 5 maart 1818 gaan de kerken van Hoogeloon en Eersel samen. Hoogeloon wordt de predikantsplaats tot 1925. De dienst werd afwisselend in Hoogeloon en Eersel gehouden. De dominee, die in de pastorie naast de kerk in Hoogeloon woonde (de huidige 3 witte huizen naast de rode kerk), liep met zijn gemeente leden naar Eersel en omgekeerd ging men van Eersel naar Hoogeloon. Nu nog heet dit het domineespad. In 1847 koopt de diaconie een perceel heide in Hoogeloon waar een plantsoen van 4800 masten bomen op wordt aangelegd. Thans is dit het kerkhof van de kerkgemeente Hoogeloon - Eersel, het oudste graf dateert van 1902.